Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus Dane adresowe
minus Informacje ogólne
minus Godziny urzędowania
plus Zakres Kompetencji / Statut
plus Struktura organizacyjna
minus Dyrektor Urzędu
minus Majątek
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
minus Obsługa petenta
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ochrona Danych Osobowych
 AKTUALNOŚCI i PROGRAMY
minus Statystyki Rynku Pracy
minus Ranking Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych
plus Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
 REKRUTACJA
minus Regulamin
 OFERTY PRACY
minus Oferty zagraniczne
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 PRAWO
minus AKTY PRAWNE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Usługa szkoleniowa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu

szkolenia zawodowego dla spawaczy w celu nabycia i/lub odnowienia uprawnień spawalniczych
w metodzie TIG oraz metodzie MAG na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym dla dwóch osób
- Uczestników Projektu Nr RPDS.08.02.00-02-0001/16 „Wsparcie dla mobilności w Europie, ułatwienie mieszkańcom województwa dolnośląskiego skorzystania z ofert pracy w ramach sieci Eures”, realizowanego przez Zespół ds. EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

(data publikacji: 14.11.2016r.)

 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi szkoleniowej, polegającej na:

CZĘŚĆ A: przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia przypominającego, trwającego 80 godzin zegarowych, dla jednego Uczestnika Projektu, w celu odnowienia uprawnień spawalniczych w metodzie TIG oraz metodzie MAG na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym wraz z egzaminami.

CZĘŚĆ B: przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia przypominającego, trwającego 60 godzin zegarowych,  dla jednego Uczestnika Projektu, w celu odnowienia uprawnień spawalniczych w metodzie TIG na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym oraz metodzie MAG na poziomie podstawowym, jak również przygotowaniu i przeprowadzeniu całościowego szkolenia spawacza, składającego się z 25 godzin teorii oraz 120 godzin praktyki, w zakresie metody MAG na poziomie ponadpodstawowym wraz z egzaminami.

Usługa szkoleniowa zostanie zrealizowana na terenie miasta Wrocław w terminie:
dla CZĘŚCI A:
do 21 grudnia 2016r., dla CZĘŚCI B: do 28 lutego 2017r. i będzie obejmowała wszelkie koszty w związku z uzyskaniem przez uczestników uprawnień spawalniczych, w tym: koszt zajęć teoretycznych i praktycznych, koszt materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia, koszt pracy wykładowcy, koszt badań lekarskich, koszt walidacji (sprawdzenia, czy efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte), koszt egzaminów, koszt certyfikacji (koszt wydania dokumentów potwierdzających nabycie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu spawacza).

Instytucja realizująca usługę szkoleniową musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej (skany: formularza ofertowego oraz wykazu osób spełniających wymogi do wykonania zamówienia z podpisami i pieczątką Wykonawcy) na adres: anna.uznanska@dwup.pl do dnia 21.11.2016r.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty,
a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

3.Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.

4.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy
o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Anna Uznańska, Zespół ds. EURES

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,

Tel. 71 39 74 333

e-mail: anna.uznanska@dwup.pl  

Nazwa dokumentu: Usługa szkoleniowa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla spawaczy
Podmiot udostępniający: DWUP
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Uznańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Uznańska
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Walera
Data wytworzenia informacji: 2016-11-14 14:24:01
Data udostępnienia informacji: 2016-11-14 14:24:01
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-14 14:27:31

Wersja do wydruku...