Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus Dane adresowe
minus Informacje ogólne
minus Godziny urzędowania
plus Zakres Kompetencji / Statut
plus Struktura organizacyjna
minus Dyrektor Urzędu
plus Finanse DWUP
minus Majątek
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
minus Obsługa petenta
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ochrona Danych Osobowych
minus ZFŚS
 AKTUALNOŚCI i PROGRAMY
minus Statystyki Rynku Pracy
minus Ranking Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych
plus Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
 REKRUTACJA
minus Regulamin
 OFERTY PRACY
minus Oferty zagraniczne
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 PRAWO
minus AKTY PRAWNE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
 KONTROLE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW EFS
minus RPO WD
minus PO WER
minus FEDS 2021-2027
 NabŃr do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postкpowania w toku
minus Wyniki postкpowaŃ
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.1440). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.1440) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • w filmach brak dostępności języka migowego,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Domrzał, marek. domrzal@dwup.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 397 43 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy prowadzona jest w czterech lokalizacjach - w siedzibie głównej w Wałbrzychu oraz filiach zlokalizowanych w miastach województwa dolnośląskiego: Wrocław, Legnica, Jelenia Góra.

I. Siedziba gówna Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajduje się przy ul. Ogrodowej 5b (58-306) w Wałbrzychu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku znajduje się od ulicy Ogrodowej. Przy wejściu głównym znajduje się portiernia.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku widnieje na tablicy informacyjnej oraz piktogramach.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu nie jest wyposażony w windę. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Pomieszczenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajdują się na 2 i 3 piętrze budynku.

Ciągi komunikacyjne dla osób z dysfunkcją wzroku są oznaczone (wypustki/taśmy).

Zmiany poziomu nawierzchni i kierunku ciągów komunikacyjnych wewnętrznych są oznaczone.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek posiada pochylnię, z wejściem od strony wewnętrznego podwórka. Zamontowane są poręcze na klatkach schodowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking, na którym jest dostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym do budynku Urzędu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwości korzystania z tłumacza języka migowego

Na terenie Urzędu jest możliwość skorzystania z:

  • cichego pomieszczenia (sala konferencyjna, pokój pracowniczy),
  • wyznaczonego pomieszczenia do opieki nad dzieckiem lub miejsca chwilowego odpoczynku.

W budynku Urzędu jest dostępny sprzęt do korzystania oraz ewentualnej ewakuacji dla osób z niepełnosprawnością (np.: koc ewakuacyjny oraz kule inwalidzkie).

II. Wrocław - Filia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajduje się przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 (52-326) Wrocław

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku znajduje się od ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego w budynku DPIN S.A. Business House. Do budynku można dojechać również od strony ul. Tynieckiej. W holu głównym znajduje się portiernia.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku widnieje na tablicy informacyjnej oraz piktogramach.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu posiada dwie windy i klatkę schodową umożliwiające dostęp do korytarzy na wyższych kondygnacjach. Pomieszczenia należące do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajdują się na parterze, I, II, III oraz IV piętrze budynku DPIN S.A. Business House.

Zmiany poziomu nawierzchni i kierunku ciągów komunikacyjnych wewnętrznych są oznaczone (również w oznaczeniu alfabetem Braille’a). Nie ma sygnalizacji głosowej w windach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejście do budynku umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia umożliwiająca podjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się windy z informacją dźwiękową i opisową.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wokół budynku znajduje się parking, na którym wydzielone są miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym do budynku Urzędu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość korzystania z tłumacza języka migowego.

Na terenie Urzędu jest możliwość skorzystania z:

  • cichego pomieszczenia (sala konferencyjna, pokój pracowniczy),
  • wyznaczonego pomieszczenia do opieki nad dzieckiem lub miejsca chwilowego odpoczynku.

W budynku Urzędu jest dostępny sprzęt do korzystania oraz ewentualnej ewakuacji dla osób z niepełnosprawnością (np.: koc ewakuacyjny, kule inwalidzkie).

III. Legnica - Filia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajduje się przy Plac Wolności 4 budynek C (59-220) Legnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku znajduje się przy Plac Wolności 4 (wjazd od ul. Mordechaja Anielewicza).

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku widnieje na tablicy informacyjnej oraz piktogramach.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy Placu Wolności w Legnicy posiada windę i klatkę schodową. Pomieszczenia należące do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajdują się na II piętrze w budynku „C”.

Ciągi komunikacyjne dla osób z dysfunkcją wzroku są oznaczone (wypustki/taśmy).

Zmiany poziomu nawierzchni i kierunku ciągów komunikacyjnych wewnętrznych są oznaczone.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejście główne jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym do budynku Urzędu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Na terenie Urzędu jest możliwość skorzystania z:

  • cichego pomieszczenia (sala konferencyjna, pokój pracowniczy),
  • wyznaczonego pomieszczenia do opieki nad dzieckiem lub miejsca chwilowego odpoczynku.

W budynku Urzędu jest dostępny sprzęt do korzystania oraz ewentualnej ewakuacji dla osób z niepełnosprawnością (np.: nosze ewakuacyjny).

IV. Jelenia Góra - Filia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajduje się przy ul. 1 Maja 27 (58-500) Jelenia Góra

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejścia do budynku znajdują się od ul. 1 Maja i od ul. Kilińskiego

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku widnieje na tablicy informacyjnej oraz piktogramach.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek, w którym znajduje się filia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. 1 Maja w Jeleniej Górze nie posiada windy. Pomieszczenia należące do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajdują się na 2 piętrze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejście do pomieszczeń Urzędu nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking, na którym jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym do budynku Urzędu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego

Załączniki do pobrania: 2021-03-26 09:24:16 - Raport dostępności 2021 (1.33 MB)

Ilość odwiedzin: 7924
Nazwa dokumentu: Deklaracja dostępności
Skrócony opis: Deklaracja dostępności
Podmiot udostępniający: Wydział informatyki
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Domrzał
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Domrzał
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Domrzał
Data wytworzenia informacji: 2021-03-22 15:15:49
Data udostępnienia informacji: 2021-03-22 15:15:49
Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-21 13:41:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...